Kontingent-betaling

Kontingent-betaling

Her kan du betale kontingent med Dankort:

Kontingent-betaling for sæson 2018/2019

Sidste frist for betaling af kontinget for sæson 2018/2019 er 5. september 2018; herefter vil der blive pålagt kr. 25,- for rykkeradministration.

 

Medlemsskab af KFUM Spejderne i Mariesminde koster pr. spejder DKK 800,- pr  år. Med fast kontingentbetaling pr. 1. september. Kontingent bruges i gruppen til medlemsskab hos KFUM Spejderne Danmark (samme beløb for alle spejdere og ledere) samt til materiale og udstyr til spejdermøder og lejre. Udover kontingent kommer særskilt betalinger ved ture og lejre.

Ved indmeldelse første gang i gruppen (ikke ved oprykning til ny enhed..) betales et indmeldelsesgebyr på DKK 150,- som går til;

- et tørklæde så den nye spejder ligner de andre - så kan man ønske sig en uniform senere.. 

- enhedsmærker, Mariesmindemærke, distriktsmærker og duelighedsmærker til uniformen/tørklædet

- udlevering af "Ulvefakta" og/eller "spejderfakta" spejderbog - alt afhængig af alder og enhed.

Spejdergruppens enheder mødes på forskellige tidspunkter - ulve, junior og trop med spejdermøde hver uge i alle skoleuger. Seniormøder hver 14. dag ligger ud over tropmøderne som seniorerne deltager i.

 

Efter forudgåede aftale med Gruppelederen, kan Orlovs kontingent benyttes Orlovs kontinget