Indmeldelse

Indmeldelse

Her kan du melde dit barn ind i Spejdergruppen.

Ved indmeldelsen betales frem til sommerferien i alt kr. 1.000,- (150,- i indemeldelsesgebyr + 1. kontingt kr. 850,-). Vi anser først indmeddelelse som gyldig, når dette beløb er betalt.

Vi betragter Dankort-indehaveren som ansvarlig for indmeldelsen.

Indmeldelse:

Påkrævet
Påkrævet
Kalender
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Ja
Nej
Påkrævet
Ja
Nej
Påkrævet
Påkrævet
DKK 850
Påkrævet
Påkrævet

* Påkrævet

*) Beløbet dækker udgifter til Spejdertørklæde mm. der udleveres af barnets leder efter når indmeldelsen.

**) Her kan du læse vores generelle Salgs- og leveringsbetingelser.

***) For at spejderarbejdet kan hænge sammen, er der mange praktiske opgaver, der skal løses. I Mariesminde spejdergruppe, arbejder vi på at minimere ledernes andel af praktiske arbejder ud over de ugentlige møder, da de også har travlt med job/uddannelse, familie mv.)

Derfor skal alle forældre deltage i det praktiske arbejde omkring spejderarbejdet. Det kan f.eks. være arbejdsdage, rengøring, pengeskabende aktiviteter, kagebagning mv.

Opgavefordelingen sker enten ved frivillige tilsagn eller ved tildeling af konkrete tidsbestemte arbejdsopgaver.

Kontakt Spejdergruppen