FamilieSpejd

FamilieSpejd

baever net Her er nyt på vej... alle nye interesserede familier inviteres til at møde op til Åbent Hus Søndag d. 18. august 2019 kl. 13-16 i spejderhytten på Mariesmindevej 4, 6000 Kolding - der vil være ledere samt en interesseret forældre med børn tilstede, som vil koordinere og samle alle interessede nye familier og sammen finde den første mødedag :) Vi glæder os til at se jer! 

 

FamilieSpejd – er spejderfællesskab for familier med børn i alderen 4 år til 0. klasse, hvor børn og forældre er spejdere sammen. Her introduceres børn og voksne til friluftslivet, naturen, fællesskabet i en gruppe, at være nysgerrige og udfordrende og være gode kammerater. Ved FamilieSpejd er man en samling familier som sammen aftaler frekvens og dag for møderne - og sammen lægger program og skiftes til at planlægge og stå for møderne i fællesskab med andre. Der udpeges en eller flere  FamilieSpejd koordinator blandt forældrene, som er kontaktperson og deltagende i lederkredsen i spejdergruppen i øvrigt. Familiespejderne er en enhed som de øvrige i gruppen, og inviteres til og deltager udover i Familiespejd aktiviteterne også i gruppens øvrige fælles-aktiviteter.

Der er stor frihed til benytte faciliteterne i Spejdergruppen, hytten, shelters mm. og man kan aftale fællesspisning med bål fredag eftermiddag, møder hver 2. eller 3 lørdag eller søndag formiddag, eller en fast ugenlig dag - det er op til jer! 

I spejdergruppen har vi rammerne; vi har hytten, materialer, kurser, ledermateriale og inspiration og gode forældre- og lederkolleger – så kom og hver med i et sjovt spejderfællesskab i Mariesminde Gruppe!

FamilieSpejd

Alder: 4 år - 0. klasse med forældre

Mødeaften: ikke fastlagt for efteråret 2019